GTM debug

Clock
Czas czytania: 12 min
Calendar
4.7.2024

Przepisy dotyczące kierowców ciężarówek w Portugalii

Prowadzenie ciężarówek w Portugalii podlega lokalnym przepisom i normom Unii Europejskiej, które promują bezpieczeństwo na drogach, wydajność i zgodność z prawem oraz zapewniają przestrzeganie wszystkich zasad ciężarowego ruchu drogowego. Niniejszy przewodnik stanowi niezbędną lekturę dla kierowców i menedżerów floty, dzięki któremu mogą uzyskać szczegółowy przegląd przepisów dotyczących kierowców ciężarówek w Portugalii. Obejmuje on ważne obszary, takie jak zasady transportu krajowego i niezbędną dokumentację potrzebną do przewozu towarów po Portugalii. Celem przewodnika jest zapewnienie jasnego zrozumienia wszystkich aspektów jazdy ciężarówką w tym dynamicznym kraju.

Przepisy dotyczące kierowców ciężarówek w Portugalii

Kontekst geograficzny Portugalii

Portugalia, położona na południowo-zachodnim krańcu Europy, charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem, obejmującym długie wybrzeże Atlantyku oraz górzyste tereny, co wpływa na działalność transportową i logistyczną. Jej lokalizacja na Półwyspie Iberyjskim, obok Hiszpanii, czyni ją kluczowym punktem dla przepływu towarów do i z Europy.

Zrozumienie portugalskiej sieci drogowej

Kompleksowa sieć drogowa Portugalii wspiera efektywny transport ciężarówek na terenie całego kraju. Jednak kierowcy muszą być świadomi obowiązujących specyficznych przepisów drogowych, szczególnie dotyczących różnic regionalnych i infrastrukturalnych, które mogą wpłynąć na przejazd planowanych tras. Na przykład, obszary górzyste często mają ostrzejsze zakręty i bardziej strome nachylenia, co wymaga dostosowania prędkości i technik jazdy.

Szczegółowy przegląd możliwości kabotażu

Kabotaż odnosi się do przemieszczania towarów w obrębie kraju przez zagraniczny pojazd i jest ściśle kontrolowany. W Portugalii, mimo pewnej elastyczności dla operatorów z Wielkiej Brytanii, kierowcy muszą dokładnie planować i przestrzegać przepisów UE, aby uniknąć kar.

Transport niebezpiecznych towarów 

Portugalia stosuje przepisy Międzynarodowej konwencja dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Przestrzeganie przepisów ADR, w tym utrzymywanie odpowiedniej dokumentacji i wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jest niezbędne.

Szczegóły zgodności z ADR

Pojazdy przewożące niebezpieczne towary muszą być odpowiednio wyposażone, a ich kierowcy odpowiednio przeszkoleni. Dokumenty ADR powinny być zawsze kompletne i dostępne w pojeździe. Dodatkowo, niektóre trasy mogą być ograniczone ze względów bezpieczeństwa, takie jak Most 25 Kwietnia, który ogranicza transport towarów niebezpiecznych w określonych godzinach w celu minimalizacji ryzyka.

Przepisy dotyczące transportu ładunków ponadnormatywnych

W Portugalii transport ładunków ponadnormatywnych wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia. Wnioskodawcy muszą otrzymać pozwolenie co najmniej 30 dni wcześniej i zapewnić zgodność wszystkich wymiarów pojazdu i ładunku z krajowymi standardami.

Proces uzyskania zezwolenia

Wniosek o pozwolenie na transport ładunków ponadnormatywnych musi zawierać szczegółowe informacje o ładunku, planowanej trasie i używanym pojeździe. Władze mogą wymagać przeprowadzenia ekspertyzy trasy lub eskorty policyjnej, co komplikuje planowanie logistyki.

Podatki i cło

Kierowcy ciężarówek, szczególnie ci zaangażowani w transport międzynarodowy, muszą znać obowiązujące przepisy podatkowe i celne. W Portugalii operatorzy ciężarówek mogą korzystać z pewnych ulg podatkowych, w tym bezcłowego importu paliwa w zbiornikach pojazdów.

Przepisy celne

Przestrzeganie przepisów celnych jest niezbędne, szczególnie w przypadku transportu międzynarodowego Kierowcy muszą posiadać wszelką wymaganą dokumentację, taką jak karnety TIR dla podróży międzynarodowych i listy przewozowe CMR w celu płynnego przekraczania granic.

Ograniczenia w ruchu

Lokalne ograniczenia mogą wpływać na ruch ciężarówek w obszarach miejskich, takich jak Lizbona. Przepisy te często obejmują określone godziny, w których załadunek i rozładunek są limitowane, a także zakazy mające na celu zmniejszenie ruchu drogowego w godzinach szczytu, w celu poprawy warunków życia w mieście.

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Portugalii

Informacje o zakazach jazdy dla ciężarówek w Portugalii, zwłaszcza na moście na rzece Tag i w tunelach autostrady A23, zwracają uwagę na godziny i obszary objęte ograniczeniami, co jest ważne przy planowaniu tras i unikaniu mandatów.

Zakazy na Moście Tagu (Most 25 Kwietnia)

 • Częstotliwość: Codziennie, w tym niedziele i święta.
 • Godziny: Od 5:00 do 2:00 następnego dnia.
 • Obszar dotknięty: Cały Most 25 Kwietnia nad Tag.

Zakazy w tunelach autostrady A23

 • Częstotliwość: Cały rok.
 • Tunele objęte zakazem:
  • Tunel Barracao, kierunek południowy, zjazd Guarda Sul (210,8 km)
  • Tunel Barracao, kierunek północny, zjazd Benespera (201,2 km)
  • Tunel Ramela, kierunek południowy, zjazd Guarda Sul (210,8 km)
  • Tunel Ramela, kierunek północny, zjazd Benespera (201,2 km)
  • Tunele Gardunha, kierunek południowy, zjazd Fundao Sul (158,1 km)
  • Tunele Gardunha, kierunek północny, zjazd Castelo Novo (148,8 km)

Dodatkowe informacje

Obowiązkowe oznakowanie zjazdu jest umieszczone 1500 m przed rampami zjazdowymi.

Zakazy na określonych drogach

 • Częstotliwość: Piątki, niedziele, święta oraz dzień przed świętem.
 • Godziny: Od 18:00 do 21:00.
 • Drogi objęte zakazem:
  • EN6 Lizbona - Cascais
  • EN10 Infantado - Vila Franca de Xira
  • EN14 Maia - Braga i inne główne drogi wymienione w oryginalnym dokumencie.

Zakazy na drogach dojazdowych do Lizbony i Porto

 • Częstotliwość: Poniedziałki, z wyjątkiem lipca i sierpnia.
 • Godziny: Od 7:00 do 10:00.
 • Drogi objęte zakazem:
  • A1 Alverca - Lizbona
  • A2 Almada - Lizbona
  • A5 skrzyżowanie z CREL - Lizbona
  • IC19 skrzyżowanie z CREL - Lizbona (Damaia)
  • Wiele innych dróg prowadzących do Lizbony i Porto.

Wyjątki

Pojazdy przewożące niebezpieczne towary niezbędne dla zdrowia publicznego, sił zbrojnych, policji oraz towary transportowane w ramach operacji portowych są zwolnione z tych ograniczeń. Dodatkowo, specjalne przepisy dotyczą transportu paliwa do portów lotniczych i morskich.

Specjalne zezwolenia

Dyrekcja Generalna ds. Ruchu Drogowego (Direcçao Geral de Viaçao) może udzielać specjalnych zezwoleń dla pojazdów objętych tymi ograniczeniami w określonych okolicznościach. Dotyczy to pojazdów przewożących ładunki w ograniczonych okresach lub przewożących towary niebezpieczne, które są niezbędne do utrzymania ciągłej pracy jednostek produkcyjnych.

Lokalne ograniczenia w ruchu

Lizbona: Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00. W określonych strefach pieszych obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące załadunku i rozładunku. 

Porto: Ruch pojazdów ciężarowych jest ograniczony od 14:00 do 19:00 w określonych strefach miejskich.

Ogólna uwaga

Inne miasta również wprowadzają lokalne ograniczenia w ruchu drogowym, a obszary objęte ograniczeniami są wyraźnie oznakowane w celu bezproblemowej nawigacji kierowców.

Wpływ ograniczeń na codzienne operacje

Kierowcy i menedżerowie floty muszą starannie planować swoje trasy, aby móc przestrzegać wymienionych przepisów i uniknąć kar oraz opóźnień. Znajomość czasowych i geograficznych ograniczeń w głównych miastach jest niezbędna do efektywnego i terminowego dostarczania towarów.

Strefy niskiej emisji (LEZ)

Portugalia pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, ustanawiając Strefy Niskiej Emisji. W Lizbonie LEZ, która dotyczy wszystkich pojazdów, dąży do ograniczenia zanieczyszczeń i zachęcenia do korzystania z ekologiczniejszych środków transportu.

Zgodność z normami LEZ

Ciężarówki wjeżdżające do stref niskiej emisji (LEZ) muszą spełniać określone standardy emisji, co może wymagać modernizacji floty lub wprowadzenia modyfikacji technicznych. Przestrzeganie tych standardów jest kluczowe dla wspierania działań na rzecz ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia kar.

Święta państwowe w Portugalii

Święta państwowe mogą utrudniać transport z powodu zamknięcia firm i zmniejszonej dostępności personelu. Kierowcy ciężarówek muszą być świadomi tych dat, ponieważ mogą one wpływać na harmonogramy dostaw i planowanie logistyki.

Planowanie w okolicach świąt państwowych

Znajomość świąt państwowych i regionalnych jest kluczowa dla efektywnego planowania dostaw i operacji logistycznych. Dostosowanie harmonogramów tranzytowych i działań do powyższych dat pomaga w utrzymaniu płynnej i wydajnej logistyki.

System opłat drogowych

Portugalia korzysta z zaawansowanego systemu opłat drogowych, który oblicza stawki na podstawie przejechanej odległości i charakterystyki pojazdu. Znajomość tego systemu jest niezbędna do zarządzania kosztami i optymalizacji planowania tras.

Kategorie opłat i koszty

Opłaty drogowe zależą od rodzaju pojazdu i używanej drogi, natomiast elektroniczne systemy poboru opłat ułatwiają dokonywanie płatności. Kierowcom zaleca się korzystanie z jednostki pokładowej (OBU), aby uprościć płatności i zminimalizować opóźnienia.

Aktualne stawki opłat mostowych (stan na kwiecień 2024) za przekroczenie mostu Vasco da Gama i mostu 25 kwietnia są następujące:

Dokumentacja pojazdu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie pojazdy poruszające się po portugalskich drogach muszą posiadać odpowiednią dokumentację, w tym Zieloną Kartę, rejestrację pojazdu i prawnie wymagane wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo.

Trójkąty ostrzegawcze: Posiadanie trójkąta ostrzegawczego w pojeździe na wypadek sytuacji awaryjnych jest obowiązkowe. W przypadku awarii lub wypadku, należy ustawić trójkąt co najmniej 30 metrów od pojazdu. Upewnij się, że jest on widoczny z odległości co najmniej 100 metrów, aby ostrzec nadjeżdżający pojazd.

Wymóg kamizelki odblaskowej: Kierowcy pojazdów ciężkich muszą nosić kamizelkę odblaskową poza obszarami zabudowanymi w nocy lub w warunkach słabej widoczności. Dotyczy to sytuacji, gdy muszą opuścić pojazd na jezdni lub poboczu z powodu usterki lub sytuacji awaryjnej. Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do otrzymania mandatu. Kamizelki odblaskowe są dostępne do zakupu na większości stacji benzynowych i w punktach serwisowych.

Wymagania dotyczące gaśnic: Lokalne przepisy wymagają, aby wszystkie pojazdy były wyposażone w gaśnicę. W przypadku pojazdów ciężarowych o masie od 3,5 do 7,5 tony, gaśnica proszkowa o masie 2 kg musi znajdować się w kabinie. Dodatkowo, gaśnica o masie 6 kg powinna być przechowywana w innym dostępnym miejscu na pojeździe. Wszystkie gaśnice muszą spełniać normę BS EN 3.

Wymóg apteczki pierwszej pomocy: Wszystkie pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy.

Ograniczenia prędkości

Przestrzeganie ograniczeń prędkości jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa, jak przestrzegania przepisów drogowych. W Portugalii, ograniczenia prędkości różnią się w zależności od rodzaju drogi i wielkości pojazdu, co wpływa na planowanie podróży i harmonogramu transportu przez operatorów floty. Maksymalne ograniczenia prędkości w km/h na różnych rodzajach dróg, o ile nie oznaczono inaczej, są następujące:

Dostosowanie się do lokalnych przepisów dotyczących prędkości

Zrozumienie i przestrzeganie lokalnych ograniczeń prędkości jest kluczowe dla zapobiegania wypadkom i uniknięcia mandatów drogowych. Menedżerowie floty muszą upewnić się, że wszyscy kierowcy są poinformowani o tych ograniczeniach i ich przestrzegają w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności dostaw.

Godziny jazdy, czasy odpoczynku i przepisy dotyczące tachografów

Unia Europejska stworzyła szczegółowe przepisy dotyczące pojazdów ciężarowych, które kładą nacisk na bezpieczeństwo kierowców, kontrolując ich codzienne godziny jazdy w celu zminimalizowania wypadków drogowych wynikających ze zmęczenia. Przepisy te określają maksymalne dzienne, tygodniowe i dwutygodniowe godziny jazdy, mające na celu przeciwdziałanie przewlekłemu zmęczeniu, a także minimalne wymagane przerwy po każdej 4,5 godzinie jazdy oraz minimalny dzienny i tygodniowy czas odpoczynku kierowców. Portugalia, jako członek UE, stosuje te wytyczne dotyczące zasad odpoczynku kierowców ciężarówek, zasad prowadzenia przez kart pojazdów i zasad dotyczących godzin pracy kierowców ciężarówek zgodnie z przepisami i z utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach.

Dodatkowo, UE przyjęła dyrektywę 2002/15/WE, która ogranicza liczbę godzin pracy, aby zapewnić kierowcom odpowiednią ilość czasu na odpoczynek. Przestrzeganie tych przepisów jest egzekwowane za pomocą tachografów i kart pracy kierowcy, które rejestrują godziny jazdy, przerwy i okresy odpoczynku. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do surowych kar, takich jak wysokie mandaty, zawieszenie prawa jazdy lub negatywne konsekwencje dla zawodowej historii kierowcy, co pokazuje znaczenie tych praktyk w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Więcej informacji na temat tych wytycznych można znaleźć w naszym artykule „Przepisy dotyczące godzin jazdy, przerw i odpoczynku w pojazdach ciężarowych”.

Maksymalne dopuszczalne wagi dla ciężarówek w Europie

 • Waga osi bez napędu: 10 ton
 • Waga osi napędowej: 12 ton
 • Ciężarówka 2-osiowa: 19 ton
 • Ciężarówka 3-osiowa: 26 ton
 • Pociąg drogowy 4-osiowy: 37 ton (Uwaga 1)
 • Pociąg drogowy 5+ osiowy: 44 tony (Uwaga 2)
 • Pojazd członowy 5+ osiowy: 44 tony (Uwaga 3)

Dodatkowe uwagi:

 • W określonych warunkach Europejski System Modułowy (EMS) pozwala na kombinacje do 25,25 metra długości i 60 ton wagi.
 • (Uwaga 1) Limit dla ciągnika siodłowego z naczepą i kombinacji czteroosiowej wynosi 30 ton.
 • (Uwaga 2) Wyższe limity wagowe obowiązują dla niektórych typów transportu.
 • (Uwaga 3) Limit 44 ton dotyczy przewozu dwóch kontenerów 20-stopowych lub jednego kontenera 40-stopowego ISO. W specjalnych warunkach, takich jak transport materiałów drewnianych, produktów papierniczych i ceramicznych, waga może być zwiększona do 60 ton.

Eurowag pomaga zapewnić nie tylko zgodność z przepisami

Telematyka to potężne oprogramowanie do zarządzania flotą, które pomaga usprawnić proces rejestrowania czasu jazdy i odpoczynku. Elektroniczne urządzenie rejestrujące (ELD) Eurowag może rejestrować wszystkie przerwy, okresy odpoczynku i kolejne czasy jazdy.

Dzięki automatycznemu rejestrowaniu informacji telematyka może usprawnić administracyjną stronę zgodności. Oszczędza to czas i pieniądze kierowców, dyspozytorów, menedżerów i właścicieli floty. Przechwycone dane mogą być także wykorzystane do zmniejszenia zużycia paliwa, monitorowania potrzeb w zakresie konserwacji pojazdów oraz poprawy zachowania i produktywności kierowców.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu Eurowag do telematycznego zarządzania flotą, a także o tym, jak możemy pomóc firmom transportowym w wielu ich potrzebach.