GTM debug

Zgoda marketingowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Komu udzielają państwo swojej zgody?  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy następujących członków grupy Eurowag jako współ administratorów:  

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., NUMER REJESTRACYJNY SPÓŁKI: 264 15 623 (CZ)  
  • SYGIC A.S., NUMER REJESTRACYJNY SPÓŁKI: 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., NUMER REJESTRACYJNY SPÓŁKI: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., NUMER REJESTRACYJNY SPÓŁKI: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., NUMER REJESTRACYJNY SPÓŁKI: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS
  • Inne spółki, które są wpisane na listę spółek grupy Eurowag

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., z siedzibą NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAGUE 4, REPUBLIKA CZESKA, ID FIRMY: 264 15 623 (zwaną dalej "Eurowag"), jako podmiot udostępniający twoje dane, w celu przekazywania twoich danych tym odbiorcom/ partnerom w celach handlowych i marketingowych: lista odbiorców/partnerów.

Informujemy, że aktualna forma listy partnerów jest zawsze dostępna pod tym linkiem.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?  

Dane, które planujemy przetwarzać, obejmują państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły dotyczące państwa wypłacalności i wiarygodności, szczegóły dotyczące korzystania przez państwa z naszych usług, dane geolokalizacyjne oraz, w stosownych przypadkach, dane pochodzące z tzw. Plików cookie lub narzędzi sdk (które zbierają dane z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów itp.).  

Do czego będziemy wykorzystywać państwa dane osobowe?

Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu przygotowywania i wysyłania spersonalizowanych ofert oraz informowania o nowościach i aktualizacjach dotyczących grupy Eurowag. Obejmuje to w szczególności analizę państwa danych osobowych (w tym zautomatyzowane przetwarzanie), ocenę państwa potrzeb oraz dostarczenie państwu najbardziej odpowiedniej oferty produktów lub usług z całej grupy Eurowag, jak również informowanie państwa o nowych produktach i usługach, przejęciach, planowanych projektach lub innych ważnych wydarzeniach dot. Grupy Eurowag oraz jej członków lub partnerów biznesowych.

W jaki sposób będziemy się z państwem kontaktować?  

Chcielibyśmy się z państwem kontaktować drogą elektroniczną, tzn. Za pośrednictwem: e-maili, wiadomości sms, aplikacji mobilnych (w tym naszych własnych aplikacji oraz ewentualnie aplikacji osób trzecich, takich jak np. Whatsapp, fb messenger itp.), wiadomości za pośrednictwem portalu klienta, rozmów telefonicznych, stron internetowych prowadzonych przez poszczególnych członków grupy Eurowag, poczty tradycyjnej i/lub osobiście za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Eurowag.  

Na jak długo udzielana jest zgoda na przetwarzanie danych?  

Będziemy przetwarzać państwa dane osobowe w powyższych celach przez 3 lata od dnia wyrażenia zgody, chyba że zostanie ona wycofana wcześniej.  

Jak można wycofać zgodę?

Wyrażona przez państwa zgoda jest dobrowolna i mogą ją państwo wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed takim wycofaniem. Można wycofać zgodę, korzystając z opcji „anuluj subskrypcję” zawartej w e-mailach marketingowych, lub w inny sposób określony w „polityce prywatności i ochrony danych". Niniejsza polityka jest dostępna w zakładce polityki prywatności i ochrony danych osobowych ✓ na stronie internetowej Eurowag. Poza ogólnymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawiera ona również wykaz i wyjaśnienie praw związanych z danymi osobowymi, a także niezbędne informacje o treści naszej umowy o udostępnianiu danych.

Ogólne oświadczenie/ zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejszym uroczyście oświadczam, że jestem upoważniony i w pełni uprawniony do udzielenia niniejszej zgody w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy. Wyrażając tę zgodę, przyjmuję również do wiadomości fakt, że może to mieć wpływ na stosunki handlowe dla firmy.