GTM debug

Droga przecinająca las z jeziorami dookoła.

Zrównoważony rozwój

Tworzenie zrównoważonej przyszłości dla naszej branży, klientów, społeczności i firmy.

Dowiedz się więcej
Martin Vohanka Introduction

Martin Vohánka, założyciel i CEO:

Martin Vohanka Introduction

„Silny, prężny, trwały wzrost firmy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy pozostajemy na przedzie branży komercyjnego transportu drogowego (CRT), ponieważ umożliwia to przekształcanie i tworzenie wydajniejszej, zdekarbonizowanej i wywierającej wpływ na społeczeństwo branży."

Chodzi o zrównoważenie zysków, planety i ludzi

Troszczymy się o Świat, w którym żyjemy.

Jesteśmy zobowiązani do zwiększania konkurencyjności i rozwoju naszych Klientów w świecie cyfrowej i niskoemisyjnej gospodarki. To wszystko dla zrównoważonego rozwoju.

Nasza strategia

Our Ambitions

Nasza branża

Jesteśmy zaangażowani w platformę umożliwiającą stworzenie lepiej połączonej branży, poprawę dostępu do rozwiązań mobilności o niższej emisji węglowej i zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości komercyjnego transportu drogowego (CRT).

Kobieta ładująca swój elektryczny samochód, jednocześnie korzystająca z telefonu, podkreślając ekologiczny transport.

Nasi klienci

Jesteśmy zdecydowani pomagać klientom ze średnich i małych przedsiębiorstw (ŚMP) wchodzić w przyszłość o niskiej emisji węglowej i dobrze prosperować jako właścicielom firm. Do naszych priorytetów należy pomoc klientom w zakresie poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia emisji, wspieranie dobrobytu oraz osiągania sukcesów biznesowych.

Our people

Nasza firma, współpracownicy i społeczności

Celem naszej pracy jest osiąganie najwyższych, odpowiedzialnych standardów w biznesie w dobrze rozwijającej się kulturze integracyjnej. Do naszych priorytetów należy redukcja emisji bezpośrednich, dostarczanie ambitnych strategii w zakresie różnorodności oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności.

Our Ambitions

Nasza branża

Jesteśmy zaangażowani w platformę umożliwiającą stworzenie lepiej połączonej branży, poprawę dostępu do rozwiązań mobilności o niższej emisji węglowej i zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości komercyjnego transportu drogowego (CRT).

Kobieta ładująca swój elektryczny samochód, jednocześnie korzystająca z telefonu, podkreślając ekologiczny transport.

Nasi klienci

Jesteśmy zdecydowani pomagać klientom ze średnich i małych przedsiębiorstw (ŚMP) wchodzić w przyszłość o niskiej emisji węglowej i dobrze prosperować jako właścicielom firm. Do naszych priorytetów należy pomoc klientom w zakresie poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia emisji, wspieranie dobrobytu oraz osiągania sukcesów biznesowych.

Our people

Nasza firma, współpracownicy i społeczności

Celem naszej pracy jest osiąganie najwyższych, odpowiedzialnych standardów w biznesie w dobrze rozwijającej się kulturze integracyjnej. Do naszych priorytetów należy redukcja emisji bezpośrednich, dostarczanie ambitnych strategii w zakresie różnorodności oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności.

Nasze zobowiązania i cele

Wyznaczyliśmy ogólny zarys naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i celów, opierając go na trzech filarach:

Embrace the Chance
Odpowiedzialność operacyjna
Human Resources
Wiodąca pozycja w branży
Clean and Transparent reporting
Przekształcanie branży

Nasze zobowiązania obejmują:

Sustainability and Commitments
 • Checked dark
  Zmniejszenie emisji węglowych w celu redukcji emisji z naszej własnej działalności operacyjnej (Zakres 1 i Zakres 2) o 50% do roku 2030 w stosunku do poziomu wyjściowego z 2019 roku.
 • Checked dark
  Cel równości, różnorodności i integracji polegający na osiągnięciu 40% reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych do roku 2025 w stosunku do poziomu wyjściowego z 2021 roku.
 • Checked dark
  Znalezienie się w górnym 25 percentylu przedsiębiorstw technologicznych w UE z naszym wynikiem zaangażowania pracowników.
 • Checked dark
  Kontynuacja zobowiązania przeznaczania 1% całkowitych rocznych dochodów przed opodatkowaniem na cele charytatywne w całej Europie.
Będziemy nadal włączali zrównoważony rozwój w naszą podstawową działalność biznesową, ulepszali i skalowali rozwiązania mające na celu pomóc klientom w rozwoju i konkurowaniu, w dostępie do lepszych możliwości biznesowych w branży i wchodzeniu w przyszłość o niskiej emisji węglowej.
Sustainability and Commitments

Polityki, oświadczenia i certyfikaty:

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks Postępowania stanowi ramy i kodyfikuje nasze zobowiązanie do działania w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z naszymi wartościami, a także do przestrzegania ducha i litery prawa. W tym dokumencie znajdziesz wskazówki dotyczące m.in. przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, praniu brudnych pieniędzy, konfliktom interesów, ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, zaangażowania dostawców i zarządzania relacjami z nimi, przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu oraz zgłaszania nieprawidłowości (ang. Whistleblowing). Zobacz więcej informacji tutaj.

Manifest Kultury

Nasza kultura kształtuje wszystko, co robimy w Eurowag. Niniejszy dokument przedstawia jednolite zasady, wartości i zachowania, które nas łączą i inspirują. Nasz Manifest można przeczytać tutaj.

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie

Zgodnie z ustawą Modern Slavery Act z 2015 r., prosimy o zapoznanie się z naszym FY 2021.Oświadczenie tutaj.

Zapewnienie jakości i certyfikaty ISO

Eurowag zobowiązuje się do działania zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Firma przedstawiła swoje cele i zamierzenia w Polityce Zapewnienia Jakości. Ponadto, firma uzyskała certyfikaty ISO 9001 i 14001 dla wybranych operacji. Certyfikacja ISO tutaj.

Kanał Whistleblowing i Speak Up

Ustaliliśmy szereg kanałów, którymi pracownicy i interesariusze mogą zgłaszać swoje wątpliwości. Nasze zaangażowanie jest również skodyfikowane w naszym Kodeks Postępowania oraz odpowiednie procedury przedstawione w naszej polityce zgłaszania nieprawidłowości. W przypadku chęci zgłoszenia wątpliwości dotyczących nieetycznego lub nielegalnego postępowania, prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail compliance@eurowag.com.

Rozwiązania z zakresu ekologicznej mobilności

W zgodzie z naszym zobowiązaniem do ułatwiania i wspierania przekształceń energetycznych w sektorze komercyjnego transportu drogowego naszym celem jest wykorzystać naszą mobilność i usługi platformy płatności do przyspieszenia wejścia w przyszłość o niskiej emisji węglowej w sektorze komercyjnego transportu drogowego. Więcej informacji na temat produktów, technologii i rozwiązań z naszego portfolio można znaleźć pod poniższymi linkami:

Składanie raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju

W roku 2021 staliśmy się firmą notowaną na Londyńskiej Giełdzie i w ramach naszych sprawozdań i raportów rocznych składamy raporty dotyczące wyników z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.  W ramach formalizowania naszej strategii ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) ustaliśmy zarówno jakościowe, jak i ilościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do pomiaru postępów realizacji naszych celów. We wczesnej fazie opracowania są również inne kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).

Więcej informacji na temat wyników z zakresu zrównoważonego rozwoju dostępnych jest w naszym Rocznym Sprawozdaniu za rok podatkowy 2021 i powiązanych dokumentach na naszej stronie internetowej poświęconej relacji z inwestorami – są to następujące dokumenty:

 • Checked dark
  Sprawozdanie roczne
 • Checked dark
  Metodologia składania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • Checked dark
  Wskaźniki ESG i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
Dowiedz się więcej

Spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju

W tej sekcji znajdziesz zestaw artykułów, blogów, studiów przypadku, przemówień, białych ksiąg i badań na temat zrównoważonej mobilności:

Emobility

Safety and Wellbeing

Fuel Efficiency