GTM debug

Dokumenty prawne

¨Poniżej znajdziesz wszystkie ważne dokumenty grupy W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. i inne spółki zależne). Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie tych dokumentów i kontakt z przedstawicielem sprzedaży lub obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań.

Deklaracja grupowa

Deklaracja grupowa zgodnie z § 79 punkt 3 Ustawy nr 90/2012 Coll. o spółkach i spółdzielniach (Ustawy o przedsiębiorstwach gospodarczych) (dalej zwanej „ZOK”):

W.A.G. payment solutions a.s., z siedzibą pod adresem Na Vítězné pláni 1719/4, Praga 4, kod pocztowy 14000, ID spółki 264 15 623, wpisana do Rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze, sekcja B, wkładka 6882, jest podmiotem zarządzającym w danej grupie („Podmiot zarządzający”). Grupa Podmiotu zarządzającego jest grupą zadeklarowaną w znaczeniu § 79 i kolejnych ZOK.

Lista spółek podlegających kontroli i ujednolicającemu wpływowi Podmiotu zarządzającego znajduje się na niniejszej stronie w sekcji "Grupa EUROWAG".

Bardziej szczegółowe informacje na temat wymienionych poniżej spółek znajdują się pod poniższymi linkami:


Certyfikacja ISO

Prosimy o przestrzeganie kodeksu postępowania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zgodności, prosimy o kontakt pod adresem compliance@eurowag.com.