GTM debug

Clock
Czas czytania: 6 min
Calendar
5.10.2023

Przewodnik po czasie jazdy i odpoczynku dla kierowców ciężarówek w UE

Każda branża ma pewien poziom przepisów dotyczących bezpieczeństwa, które mają chronić pracowników, a branża przewozów ciężarowych z pewnością nie jest wyjątkiem. Ponieważ zmęczenie kierowców to jeden z głównych czynników przyczyniających się do wypadków drogowych z udziałem ciężarówek, w wielu krajach wprowadzono przepisy regulujące tę kwestię w branży pojazdów ciężarowych.

Przewodnik po czasie jazdy i odpoczynku dla kierowców ciężarówek w UE

Jednym ze sposobów, jakimi zajęto się kwestią bezpieczeństwa, jest między innymi wymaganie okresu odpoczynku zgodnie z dyrektywą dotyczącą czasu pracy. Określają one liczbę godzin, przez które kierowca może prowadzić pojazd ciężarowy, zanim będzie musiał wziąć przerwę, ile czasu musi trwać ta przerwa i ile kolejnych codziennych okresów jazdy jest dozwolonych przed wymaganym tygodniowym odpoczynkiem.

Przedsiębiorstwa transportu ciężarowego są zobowiązane do prowadzenia rejestrów godzin pracy kierowców, aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów, ponieważ często nakładane są wysokie kary za niestosowanie się do przepisów. Dlatego inteligentne firmy transportowe są zachęcane do poszukiwania sposobów na poprawę i usprawnienie procesów administracyjnych.

W niniejszym artykule omówimy okresy odpoczynku kierowców ciężarówek, szczególnie w krajach UE. Wyjaśnimy również, dlaczego ważne jest przestrzeganie tych obowiązkowych okresów odpoczynku, jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz w jaki sposób firmy transportowe mogą uprościć proces śledzenia godzin kierowców. Zapraszamy do lektury.

Czym są czasy jazdy i okresy odpoczynku?

Czasy jazdy i okresy odpoczynku są ustalane w celu zarządzania godzinami pracy i przerwami kierowców ciężarówek. Te okresy zwiększają bezpieczeństwo na drogach, zapobiegając zmęczeniu kierowców i dbając o ich ogólne samopoczucie. Długie godziny jazdy bez odpowiedniego odpoczynku mogą prowadzić do obniżonej koncentracji i wolniejszych czasów reakcji, co zwiększa ryzyko wypadków. Wiele organów regulacyjnych starało się osiągnąć równowagę między sprawnym przemieszczaniem towarów a zapewnieniem bezpieczeństwa operatorów pojazdów ciężarowych i innych kierowców podczas tworzenia przepisów.

Egzekwowanie przepisów odbywa się obecnie zwykle za pomocą tachografów. Urządzenia te regularnie rejestrują czasy jazdy, okresy odpoczynku i inne istotne dane. Wymaga się, aby pojazdy ciężarowe były wyposażone w tachografy, aby monitorować przestrzeganie przepisów i prowadzić dokładne rejestracje.

Czasy jazdy i okresy odpoczynku w krajach UE

Aby zapewnić bezpieczniejsze warunki na drogach, upewniając się, że kierowcy ciężarówek nie są zmęczeni za kierownicą, w Rozporządzeniu UE nr 561/2006 znalazło się szereg wytycznych dotyczących liczby godzin, przez które kierowca może prowadzić pojazd o masie powyżej 3,5 tony w ciągu jednego dnia.

Przepisy określają, że maksymalny czas codziennej jazdy dla kierowców ciężarówek jest ograniczony do 9 godzin, z możliwością przedłużenia go do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Ten okres nazywa się czasem jazdy. Kierowcy muszą wziąć co najmniej 45-minutową przerwę po 4,5 godzinach ciągłej jazdy, chyba że wezmą okres odpoczynku (patrz poniżej). Przerwę tę można podzielić, z pierwszą przerwą trwającą co najmniej 15 minut, a drugą co najmniej 30 minut.

Kierowcy muszą mieć prawo do codziennego okresu odpoczynku wynoszącego co najmniej 11 godzin. Ten okres można podzielić na dwie części, z których pierwsza trwa co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin (łącznie 12 godzin). Codzienny okres odpoczynku musi być zakończony w ciągu 24 godzin od początku dnia pracy. Okres ten można skrócić do 9 godzin maksymalnie 3 razy między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Ponadto, kierowcy nie mogą przekroczyć łącznie 56 godzin czasu jazdy w tygodniu lub 90 godzin w dwutygodniowym okresie. Kierowcy muszą otrzymać nieprzerwany okres odpoczynku wynoszący 45 godzin na tydzień, który może być skrócony do 24 godzin co drugi tydzień. Wspomniany odpoczynek nie może być brany w pojeździe, a pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich zakwaterowań z łóżkiem i toaletą.

Choć przepisy UE ustanawiają wspólne standardy, niektóre państwa członkowskie mogą wprowadzać pewną elastyczność. Zazwyczaj są one projektowane w celu rozwiązania konkretnych kwestii regionalnych lub branżowych. Niemniej jednak, elastyczności te nigdy nie powinny celowo naruszać bezpieczeństwa i dobrostanu kierowców.

Dlaczego należy przestrzegać przepisów?

Bardzo ważne jest, aby firmy przewozowe przestrzegały wyżej wymienionych wytycznych. Oprócz kar prawnych i finansowych (o których będzie mowa później w tym artykule), stawiane są tutaj na szali bezpieczeństwo i dobrostan kierowców. Ciągła jazda bez odpowiedniego odpoczynku może wpływać na koncentrację, czasy reakcji oraz zdolność podejmowania decyzji. To może znacznie zwiększyć ryzyko wypadków.

Zatrzymanie pracowników i reputacja branży to również główne powody, dla których właściciele flot zainteresowani są przestrzeganiem przepisów. Kierowcy są być może najcenniejszym aktywem każdej, prowadzonej z sukcesem firmy transportowej, a firmy, które priorytetowo traktują dobrostan kierowców, są bardziej skłonne przyciągać i zatrzymywać wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców. Podobnie firmy, które kładą nacisk na bezpieczeństwo, budują pozytywną reputację w oczach klientów, regulatorów i opinii publicznej.

Również firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przestrzeganie przepisów przez firmę przy ustalaniu składek. Firmy, którym zależy na bezpieczeństwie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, mogą cieszyć się niższymi kosztami ubezpieczenia. Ponadto, w przypadku wypadku drogowego, rekord przestrzegania przepisów przez firmę może pomóc potwierdzić jej zaangażowanie w bezpieczeństwo i zmniejszyć obawy związane z odpowiedzialnością.

Jeśli wszystkie wymienione powody nie są wystarczające, przejdźmy teraz do omówienia kar prawnych i finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Kary mogą być surowe i kosztowne

Kary mogą się różnić w zależności od stopnia naruszenia konkretnych przepisów, które zostały złamane. Jednym z najczęstszych skutków jest nałożenie grzywien lub kar pieniężnych. Mogą być one bardzo znaczne, a powtarzające się naruszenia mogą prowadzić do jeszcze większych kar.

Poważne naruszenia mogą prowadzić do zawieszenia lub nawet unieważnienia prawa jazdy kierowcy lub licencji działalności firmy. W niektórych przypadkach władze mogą zająć podejrzane pojazdy ciężarowe, dopóki problemy nie zostaną rozwiązane i przestrzeganie przepisów nie zostanie zapewnione. W przypadku rażących naruszeń lub wielokrotnego nieprzestrzegania przepisów, przeciwko kierowcy lub firmie mogą być wniesione zarzuty karne.

Te kary mogą poważnie zakłócić działalność każdej firmy przewozowej. Na szczęście Eurowag ma rozwiązania, które pomogą utrzymać dokładne zapisy i zapewnić, że Twoja firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów.

Eurowag pomaga zapewnić przestrzeganie przepisów i więcej

Telematyka to potężne oprogramowanie do zarządzania flotą, które pomaga usprawnić proces prowadzenia rejestrów zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku. Jednostka pokładowa od Eurowag może rejestrować wszystkie przerwy, okresy odpoczynku i kolejne okresy jazdy.

Ponieważ informacje są rejestrowane automatycznie, Telematyka może usprawnić aspekt administracyjny przestrzegania przepisów. To oszczędza czas i pieniądze zarówno dla kierowców, dyspozytorów, właścicieli, jak i menedżerów. Uchwycone dane mogą być nawet wykorzystywane do zmniejszenia zużycia paliwa, śledzenia potrzeb konserwacji pojazdu i poprawy zachowania kierowców oraz produktywności.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu do zarządzania flotą za pomocą telematyki i jak możemy pomóc firmom transportu ciężarowego w wielu aspektach ich działalności.