GTM debug

Clock
Czas czytania: 6 min
Calendar
24.7.2023

Płatne drogi w Republice Czeskiej

Wiele krajów stosuje określony rodzaj systemu opłat za korzystanie z niektórych dróg – Republika Czeska nie jest pod tym względem wyjątkiem. W Republice Czeskiej znajduje się ponad 2400 kilometrów autostrad i dróg pierwszej kategorii, które obecnie podlegają systemowi opłat drogowych. Podobnie jak w kilku innych krajach, opłaty drogowe i wymagania są określane na podstawie takich czynników, jak masa pojazdu, liczba osi, klasa emisji i przejechany dystans.

Płatne drogi w Republice Czeskiej

Śledzenie aktualnych wymogów dotyczących opłat drogowych w Czechach może być trudne, ponieważ wymogi te często ulegają zmianom. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się czeskiemu systemowi opłat drogowych, w tym aktualnym wymogom i przepisom, a następnie omówimy, w jaki sposób kierowcy mogą uprościć proces poruszania się po tych drogach.

Krótkie ogólne wprowadzenie do opłat drogowych

Opłaty drogowe to rodzaj podatku pobieranego przez rządy lub podmioty prywatne za korzystanie z niektórych dróg, mostów lub tuneli. Opłaty pobierane z opłat drogowych są wykorzystywane do pokrycia kosztów budowy nowych dróg lub utrzymania i ulepszania istniejących.

System opłat drogowych to termin używany do opisania różnych metod pobierania określonych opłat drogowych. W Europie obecnie stosowanych jest wiele systemów opłat drogowych, w zależności od kraju lub organu zarządzającego. Ogólnie rzecz biorąc, systemy te należą do jednej z czterech kategorii: Free Flow, Open, Winieta oraz Eurowinieta. Każdy system ma nieco inne przepisy, opcje płatności i metody obliczania, co może utrudniać kierowcom bycie na bieżąco z najbardziej aktualnymi standardami dla każdego kraju, w którym podróżują.

System opłat drogowych w Republice Czeskiej

W Republice Czeskiej wszystkie pojazdy z co najmniej czterema kołami, które ważą mniej niż 3,5 tony, muszą wykupić winietę na korzystanie z płatnych dróg. Te winiety (eDalnice) są całkowicie elektroniczne i wymagają wcześniejszej rejestracji i opłacenia pojazdu za pośrednictwem strony internetowej edalnice.cz, samoobsługowego kiosku lub jednego ze stacjonarnych punktów sprzedaży.

Kierowcy mogą wybrać jedną z trzech opcji okresu ważności winiety eDalnice – 10 dni, 30 dni lub jeden rok. Egzekwowanie tych winiet odbywa się poprzez skanowanie tablicy rejestracyjnej pojazdu w celu upewnienia się, że zakupiono ważną eDalnice, a każdy przypadek jazdy po płatnych drogach bez winiety jest karany wysoką grzywną.

W przypadku pojazdów z co najmniej czterema kołami, które ważą więcej niż 3,5 tony, Republika Czeska korzysta z oddzielnego systemu poboru opłat znanego jako system Elektronicznego Poboru Opłat (ETC). System ten wykorzystuje technologię satelitarną do monitorowania płatnych dróg. Jest on używany w połączeniu z Europejską Usługą Opłaty Elektronicznej (EETS), i wymaga, aby wszystkie pojazdy spełniające powyższe wymagania były wyposażone w urządzenie pokładowe (OBU).

Urządzenie pokładowe pojazdu przechowuje dane dotyczące odległości przebytej na płatnych drogach i przekazuje te informacje do centralnego systemu informacyjnego. Opłata za przejazd jest następnie ustalana na podstawie tej odległości i uwzględnia takie czynniki, jak klasa emisji pojazdu, typ, liczba osi, pora dnia i pora roku przy obliczaniu należnej kwoty. Kierowcy mogą skorzystać z kalkulatora opłat drogowych dla samochodów ciężarowych (takiego jak ten), aby uzyskać przybliżony obraz opłat drogowych, jakie poniosą za przejechanie określonej trasy.

Pewne ograniczenia w korzystaniu z czeskich dróg płatnych dotyczą pojazdów o masie powyżej 7,5 tony w niedziele i święta od 13:00 do 20:00. Dodatkowo, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, poruszanie się tymi pojazdami jest zabronione w piątki od 17:00 do 21:00 i w soboty od 7:00 do 13:00. Wyjątki są dozwolone dla pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów budowy i konserwacji dróg lub pojazdów transportowych przewożących określone ładunki, takie jak zwierzęta gospodarskie.

Historia opłat drogowych w Czechach

Drogi płatne istniały w Republice Czeskiej od czasów średniowiecza, a opłaty nakładane na mosty i niektóre odcinki dróg pomagały finansować ich budowę i utrzymanie. Pod rządami Austro-Węgier wzdłuż płatnych dróg utworzono punkty poboru opłat, w których poborcy pobierali opłaty od podróżnych.

Po powstaniu Czechosłowacji w 1918 r. drogi płatne nadal odgrywały ważną rolę w finansowaniu budowy nowych sieci drogowych. W tym okresie punkty poboru opłat były umieszczane w strategicznych punktach wzdłuż głównych dróg, a opłaty były pobierane ręcznie.

W 2007 roku Republika Czeska wdrożyła obecnie używany system ETC. Ten elektroniczny system zastąpił tradycyjne punkty poboru opłat, wykorzystując urządzenia OBU i winiety do śledzenia ruchu pojazdów i automatycznego obliczania opłat drogowych. System ETC zaowocował poprawą wydajności, zmniejszeniem zatorów i dokładniejszym pobieraniem opłat drogowych.

Kolejna duża innowacja na czeskich płatnych drogach pojawiła się w grudniu 2019 r., kiedy to wdrożono technologię satelitarną SkyToll. System ten pozwolił na jeszcze bardziej wydajne poruszanie się po drogach, całkowicie zastępując bramownice do monitorowania płatnych dróg. Integracja z systemem EETS uczyniła go jeszcze wygodniejszym dla kierowców, umożliwiając korzystanie z jednego urządzenia pokładowego OBU do uiszczania opłat drogowych w wielu krajach europejskich.

Stawki, przepisy i szczegóły dotyczące płatnych dróg w Republice Czeskiej z czasem ulegają zmianom. Wszystko to podlega krajowym przepisom i politykom, które mają na celu utrzymanie i poprawę infrastruktury w całym kraju.

Eurowag może pomóc w zarządzaniu opłatami drogowymi w Czechach

Eurowag jest tutaj, aby pomóc Twojej flocie zarządzać płatnościami na czeskich drogach płatnych i w całej Europie. Jako pierwsza platforma oferująca OBU z certyfikatem EETS do użytku w Republice Czeskiej, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najnowszą technologię i najlepsze rozwiązania płatnicze dla wszystkich ich potrzeb. 

Mając to na uwadze, z dumą oferujemy nasze urządzenie OBU Eurowag EETS (EVA). EVA to zintegrowane rozwiązanie płatnicze przeznaczone dla flot każdej wielkości, z potężnym oprogramowaniem do zarządzania flotą, uproszczonymi płatnościami za opłaty drogowe w wielu krajach europejskich i technologią zapobiegającą oszustwom w jednym urządzeniu.

EVA umożliwia kierowcom sprawne poruszanie się po czeskich drogach płatnych i bezproblemowe podróżowanie po całej Europie. Dostarcza również wszystkich informacji o opłatach drogowych dla całej floty na jednej wygodnej fakturze. Ponadto przesyła wszystkie aktualizacje opłat, przepisów i ograniczeń na czeskich płatnych drogach drogą radiową, bez konieczności wymiany urządzenia po wprowadzeniu zmian.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak Eurowag utrzymuje firmy transportowe w ruchu w Czechach i całej Europie.

Dowiedz się więcej o systemie opłat drogowych dla ciężarówek w Czechach