GTM debug

Clock
Czas czytania: 7 min
Calendar
14.8.2023

Opłaty drogowe dla ciężarówek w Niemczech: Wszystko, co musisz wiedzieć

Niemcy słyną z rozległej sieci autostrad i dróg, co czyni je jednym z najpopularniejszych węzłów transportowych w Europie. Ogromna liczba pojazdów codziennie przemierza ten kraj, w związku z czym rząd niemiecki wprowadził system opłat dla ciężarówek korzystających z krajowych autostrad i głównych dróg. System ten ma na celu generowanie przychodów na utrzymanie i rozbudowę dróg, a także zmniejszenie natężenia ruchu, poprawę bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Opłaty drogowe dla ciężarówek w Niemczech: Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli planujesz jeździć ciężarówką w Niemczech, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa system opłat drogowych, w tym rodzaje opłat drogowych, zasady przejazdów dla ciężarówek i metody uiszczania opłat drogowych. W tym artykule przedstawimy przegląd opłat drogowych dla ciężarówek w Niemczech i wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Opłaty drogowe w ujęciu ogólnym

Opłata drogowa to opłata za korzystanie z określonej drogi, mostu, tunelu lub innej infrastruktury publicznej. Opłaty są często pobierane w punktach poboru opłat lub za pośrednictwem elektronicznych systemów poboru opłat, a przychody z nich generowane są wykorzystywane do utrzymania i rozwoju dróg oraz innych projektów infrastrukturalnych. Opłaty drogowe mogą różnić się kosztem w zależności od lokalizacji, przebytej odległości, typu pojazdu i innych czynników.

System opłat drogowych w Niemczech

Niemiecki system opłat drogowych, znany również jako LKW Maut, ma zastosowanie do wszystkich ciężarówek i pojazdów użytkowych o masie 7,5 tony lub większej. Jest on obsługiwany przez Toll Collect GmbH, która początkowo była spółką joint venture prowadzoną przez Deutsche Telekom AG, Daimler AG i Cofiroute do 2018 roku, kiedy to niemiecki rząd przejął firmę. System został uruchomiony w 2005 roku i obejmuje wszystkie autostrady federalne, w tym niektóre autostrady stanowe. 

System poboru opłat jest zarządzany przez technologię satelitarną, która umożliwia pobieranie opłat bez konieczności korzystania z punktów poboru opłat. Dzięki temu jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów poboru opłat na świecie. Wykorzystuje on kombinację technologii, w tym GPS, systemy wykrywania pojazdów i elektroniczne urządzenia pokładowe (OBU), do monitorowania i naliczania opłat drogowych. Urządzenia OBU są instalowane w pojazdach i komunikują się z centralnymi serwerami Toll Collect, umożliwiając szybkie i łatwe uiszczanie opłat drogowych.

Rodzaje opłat drogowych

  1. Opłaty drogowe naliczane na podstawie odległości: Jest to jeden z czynników, na których opiera się niemiecki system opłat drogowych. Jest to rodzaj opłaty drogowej, która obciąża kierowców na podstawie odległości przebytej na danej drodze lub autostradzie. W Niemczech wysokość pobieranego podatku zależy od liczby kilometrów przejechanych przez sieć dróg płatnych.
  1. Płatne mosty i tunele: Jest to rodzaj opłaty drogowej w Niemczech, która obciąża kierowców za korzystanie z mostu lub tunelu. Jednym z przykładów jest Herrentunnel, który jest częścią krajowej autostrady Bundesstrasse 75, łączącej Lubekę i Travemünde. Innym przykładem jest tunel Warnow, który łączy wschodni i zachodni brzeg rzeki Warnow. 
  1. Opłaty drogowe naliczane na podstawie masy: Ten rodzaj opłat drogowych naliczany jest kierowcom na podstawie masy pojazdu. Jest to w dużej mierze podstawa systemu opłat drogowych LKW Maut w Niemczech. Samochody o masie całkowitej powyżej 7,5 tony podlegają opłatom na wszystkich niemieckich autostradach, a te o masie do 3,5 tony podlegają opłatom tylko w tunelach Herren i Warnow.

Metody uiszczania opłat drogowych

Opłaty za przejazd niemieckimi autostradami dotyczą wyłącznie pojazdów o masie całkowitej 7,5 tony lub większej. Jednak pojazdy o masie 3,5 tony lub większej nadal podlegają opłatom za przejazd tunelem Herrentunnel i Warnow. 

W przypadku opłat drogowych dostępnych jest kilka opcji. Zależy to jednak od rodzaju używanego systemu opłat drogowych. W Niemczech najczęstszą metodą uiszczania opłat drogowych jest elektroniczny system poboru opłat drogowych zarządzany przez Toll Collect, który wykorzystuje urządzenie pokładowe (OBU), zainstalowane w pojeździe, służące do automatycznego pobierania opłaty drogowej z przedpłaconego konta.

Aby korzystać z elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, pojazdy użytkowe muszą zarejestrować się u operatora poboru opłat drogowych i uzyskać urządzenie OBU. Urządzenie OBU jest następnie instalowane w pojeździe i komunikuje się z systemem Toll Collect w celu obliczania opłat drogowych na podstawie odległości przejechanej przez ciężarówkę i stawki opłaty drogowej w centach za kilometr.

Inną opcją uiszczania opłat drogowych w Niemczech jest płatność manualna, którą można dokonać przez Internet, aplikację mobilną lub osobiście w terminalu płatniczym Toll Collect.

Jak obliczyć opłaty drogowe dla ciężarówek w Niemczech?

Opłata drogowa dla samochodów ciężarowych jest obliczana na podstawie przejechanej odległości, liczby osi, masy pojazdu i poziomu emisji spalin pojazdu, który jest określany na podstawie klasy emisji Euro. Stawki opłat drogowych są publikowane na oficjalnej niemieckiej stronie opłat drogowych dla ciężarówek i są aktualizowane co roku.

Jakie są kary za nieuiszczenie opłat drogowych?

Nieuiszczenie opłat drogowych dla ciężarówek może skutkować karami i grzywnami nakładanymi przez niemiecki Federalny Urząd Transportu Towarowego. Kary te zależą od przebytej odległości i typu pojazdu.

Zasady poruszania się pojazdami ciężarowymi

Samochody ciężarowe podlegają w Niemczech określonym zasadom jazdy, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i autostradach. Poniższa sekcja zawiera niektóre zasady i przepisy dotyczące ciężarówek w Niemczech.

  • Maksymalne ograniczenia prędkości: Maksymalne ograniczenie prędkości dla ciężarówek ważących 7,5 tony lub więcej wynosi 80 km/h na autostradach i 60 km/h na innych drogach.
  • Wyprzedzanie: Samochody ciężarowe mogą wyprzedzać inne pojazdy tylko z lewej strony i nie mogą wyprzedzać z prawej strony, z wyjątkiem pewnych okoliczności, takich jak skręcanie lub duży ruch na autostradzie.
  • Bezpieczna odległość: Samochody ciężarowe muszą utrzymywać bezpieczną odległość co najmniej 50 m od pojazdów znajdujących się przed nimi, jeśli ich prędkość przekracza 50 km/h.
  • Okresy odpoczynku: Całkowity tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 56 godzin, a dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 90 godzin. Dzienny okres odpoczynku musi wynosić co najmniej 11 godzin.
  • Zabezpieczenie ładunku: Kierowcy ciężarówek muszą upewnić się, że ich ładunek jest odpowiednio zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla innych użytkowników dróg.
  • Ciężarówki o masie powyżej 7,5 tony mają zakaz poruszania się po wszystkich drogach w Niemczech w dni świąteczne i niedziele od północy do 22:00.

Historia opłat drogowych w Niemczech

Pierwsza opłata drogowa dla samochodów ciężarowych w Niemczech została wprowadzona w 2005 r. w celu generowania przychodów na utrzymanie sieci drogowej kraju. Początkowo opłata ta została nałożona na ciężarówki ważące ponad 12 ton, ale później została obniżona do 7,5 tony lub więcej w październiku 2015 roku.

Przez kilka lat planowano wprowadzenie opłat drogowych dla samochodów osobowych. Jednak wszystkie plany zostały ostatecznie odrzucone w 2019 r., a niemieckie autostrady są obecnie bezpłatne dla pojazdów osobowych. 

Obecnie opłaty drogowe nadal odgrywają ważną rolę w finansowaniu infrastruktury transportowej w Niemczech, a środki zebrane z opłat drogowych są wykorzystywane do utrzymania i rozbudowy krajowej sieci autostrad, tuneli i mostów.

Jak Eurowag może ci pomóc w zakresie opłat drogowych w Niemczech?

Eurowag jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań w zakresie płatności i zarządzania opłatami drogowymi dla transportu komercyjnego w Europie. Dzięki Eurowag firmy mogą uprościć proces uiszczania opłat drogowych i zapewnić sobie zgodność z przepisami dotyczącymi opłat drogowych w Niemczech i na całym kontynencie. Nasze zintegrowane rozwiązanie, ulepszony asystent pojazdu (Enhanced Vehicle Assistant, EVA), łączy telematykę, opłaty drogowe i ochronę przed oszustwami w jednym prostym urządzeniu.

Dzięki naszemu rozwiązaniu EVA firmy działające w Niemczech mogą korzystać z uproszczonych procesów uiszczania opłat drogowych. Funkcja ta usprawnia cały proces, oszczędzając czas i zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi opłat drogowych w Niemczech. Niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się po płatnych drogach, czy zarządzanie wydatkami na opłaty drogowe, nasze rozwiązanie EVA oferuje płynne i wydajne doświadczenie.

Ponadto nasi menedżerowie floty mogą monitorować pojazdy w czasie rzeczywistym, obliczać koszty trasy, uzyskiwać dostęp do cen na stacjach benzynowych i kierować kierowców do najbardziej dogodnych lokalizacji. Dyspozytorzy mogą wykorzystać EVA do przeglądania dokładnych odczytów magistrali CAN, zdalnego pobierania danych z tachografu, monitorowania zgodności z prawnymi limitami czasu pracy kierowców i kierowania kierowców do bezpiecznych miejsc odpoczynku. 

Ponadto funkcja ochrony przed oszustwami EVA, FuelGuard, zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając ochronę przed oszustwami związanymi z tankowaniem. Wykorzystując naszą wiedzę i zaawansowane technologie, firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie korzystając z wydajnego i bezproblemowego zarządzania opłatami drogowymi. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze usługi w zakresie opłat drogowych mogą pomóc Twojej firmie w poruszaniu się po zawiłościach związanych z opłatami drogowymi w Niemczech i całej Europie.