GTM debug

Clock
Czas czytania: 6 min
Calendar
8.12.2022

Jak uniknąć problemów z ubieganiem się o zwrot VAT lub podatku akcyzowego?

Ubieganie się o zwrot VAT i podatek akcyzowy z zagranicy może być stresujące. Dowiedz się, jak uprościć ten proces i zmaksymalizować swoje zyski.

Jak uniknąć problemów z ubieganiem się o zwrot VAT lub podatku akcyzowego?

Co to jest VAT? Co to jest podatek akcyzowy?

VAT – Definicja:

Value Added Tax, lub VAT, to podatek, który ma szerokie zastosowanie do wszystkich towarów i usług kupowanych i sprzedawanych do użytku lub konsumpcji w Unii Europejskiej.

VAT od wydatków powszechnie ponoszonych w całej UE przez firmy transportowe i ciężarowe, takich jak paliwo, podatki drogowe, parkingi, zakup części zamiennych i niektóre usługi profesjonalne może podlegać zwrotowi.

Podatek akcyzowy – Definicja:

Podatek akcyzowy (z ang. excise duties, ED) to podatek nakładany na sprzedaż lub wykorzystanie określonych produktów (takich jak energia wykorzystywana do ogrzewania i transportu), z którego dochód w całości trafia do kraju, w którym jest płacony.

Podatek akcyzowy poniesiony za granicą (w Europie) na olej napędowy podlega częściowemu zwrotowi dla firm transportowych i ciężarowych w niektórych krajach UE. Do krajów tych należą Belgia, Francja, Włochy, Chorwacja, Słowenia, Węgry i Hiszpania.

Dlaczego warto rozważyć wcześniejsze złożenie wniosku o zwrot VAT lub podatku akcyzowego?

Każdego roku miliony euro zwrotu podatku pozostają nieodebrane przez przedsiębiorców, którzy nie wiedzą, jak złożyć wniosek o zwrot podatku z zagranicy lub uważają ten proces za zbyt trudny.

Zarówno wnioski o zwrot podatku VAT jak i podatku akcyzowego mogą dotyczyć wielu krajów, a każdy wniosek może mieć różne terminy i niezbędną dokumentację. Śledzenie co, kiedy i gdzie należy złożyć może być trudnym zadaniem nawet dla najlepiej zorganizowanego przedsiębiorstwa.

W których krajach można składać wnioski o zwrot podatku VAT?

Wszystkie 27 państw członkowskich UE, a także Wielka Brytania i Norwegia, oferują mechanizm ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku VAT. Jednakże niektóre kraje nie zezwalają na zwrot podatku dla pewnych kategorii wydatków. W zależności od tego, czy Twoja firma ma siedzibę w kraju UE, czy nie, mogą obowiązywać różne zasady dotyczące miejsca, w którym musisz złożyć wniosek o zwrot podatku VAT.

Dla przedsiębiorstw z siedzibą w UE:

O zwrot podatku VAT należy ubiegać się online za pośrednictwem organów w kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś uprawniony do zwrotu, organy te przekażą twój wniosek władzom w drugim kraju. Proces ten jest zestandaryzowany pomiędzy krajami na poziomie UE.

Dla przedsiębiorstw z siedzibą poza UE:

Jeśli zostałeś obciążony podatkiem VAT w związku z działalnością w kraju UE, Wielkiej Brytanii lub Norwegii, możesz nadal mieć prawo do zwrotu podatku VAT od krajowego organu podatkowego w tym kraju. W takim przypadku należy złożyć wniosek o zwrot podatku bezpośrednio do urzędu w kraju, w którym został naliczony podatek VAT. Niektóre kraje udzielają zwrotu tylko wtedy, gdy kraj, w którym znajduje się Twoja firma, oferuje podobne rozwiązania w zakresie zwrotu podatku.

Jakie dokumenty są wymagane do ubiegania się o zwrot podatku VAT?

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące tego, jakie rodzaje poszczególnych dokumentów są akceptowane. Chociaż istnieje szereg ograniczeń w stosowaniu uproszczonych dokumentów podatkowych, wszystkie kraje zaakceptują zwykłe faktury. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty w celu uzupełnienia Twojego wniosku.

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot VAT lub podatku akcyzowego?

W przypadku klientów z UE wniosek o zwrot VAT należy złożyć do końca września w kolejnym roku kalendarzowym. Na przykład wnioski z dokumentami wystawionymi w 2021 roku należy złożyć nie później niż 30 września 2022 roku. W przypadku klientów spoza UE obowiązują inne terminy w zależności od wymogów kraju zwrotu. Również terminy dla wniosków o zwrot podatku rozpatrywanych przez Wielką Brytanię różnią się od terminów dla krajów UE.

Dla wniosków o zwrot podatku akcyzowego nie ma jednego obowiązującego terminu, ponieważ każdy z 7 wymienionych wcześniej krajów ma swój własny termin składania tych wniosków. Więcej informacji na temat obowiązujących terminów i okresów sprawozdawczych można uzyskać od władz podatkowych każdego kraju.

Unikanie potencjalnych problemów z wnioskami o zwrot VAT lub podatku akcyzowego

Śledzenie wielu organów podatkowych, terminów i wymaganej dokumentacji związanej z kosztami podatku VAT i opłatami akcyzowymi, ponoszonymi w skali roku, może spowodować nadmierne obciążenia administracyjne dla międzynarodowych firm transportowych i ciężarowych każdej wielkości. Ponadto, opóźnienia w otrzymywaniu należnych zwrotów mogą spowodować poważne problemy z przepływem gotówki. Wiele firm po prostu nie ma czasu, siły roboczej lub wiedzy, aby poświęcić się wypełnianiu wszystkich niezbędnych wniosków.

Nawet jeśli Twoja firma transportowa zna wszystkie obowiązujące prawa i przepisy, złożenie wniosku o zwrot podatku VAT lub podatku akcyzowego z zagranicy może być długim i stresującym procesem. Na szczęście Eurowag oferuje swoim klientom profesjonalne usługi, aby pomóc w zarządzaniu ich potrzebami podatkowymi.

W jaki sposób Eurowag może pomóc w uzyskaniu zwrotu podatku?

Kierowcy pojazdów służbowych w Europie muszą uiszczać opłaty drogowe w wielu krajach, z których każdy ma swoje własne wymagania i metody płatności. Eurowag pomaga firmom transportowym w łatwy sposób płacić i zarządzać tymi opłatami za pomocą jednego urządzenia pokładowego (z ang. on-board unit/OBU).

Ponadto korzystanie z karty paliwowej Eurowag może pomóc w śledzeniu wszystkich Twoich wydatków związanych z opłatami drogowymi, tankowaniem, konserwacją pojazdu, parkowaniem i itp. Eurowag oferuje nawet zniżki i preferencyjne ceny paliwa i opłat drogowych. Opłacanie wszystkich wydatków związanych z VAT i podatkiem akcyzowym za pośrednictwem jednej usługi sprawia, że proces ubiegania się o zwrot jest znacznie szybszy i prostszy. Aby skorzystać z usług Eurowag w zakresie zwrotu podatku VAT i podatku akcyzowego nie trzeba być posiadaczem karty paliwowej.

Korzyści z profesjonalnej obsługi klienta w Eurowag to m.in.:

  • Brak formalności, bezstresowy proces online
  • Jasne i przejrzyste raportowanie, dostępne w Twoim portalu klienta 24/7
  • Fakturowanie netto z możliwością elastycznego finansowania
  • Zwrot kosztów za faktury zarówno Eurowag jak i podmiotów trzecich
  • Obsługa klienta dostępna w Twoim lokalnym języku
  • Skrócone terminy wypłat nawet o jeden cały miesiąc na kwartał
  • Wysoce konkurencyjne stawki


Dowiedz się, jak Eurowag może Ci pomóc!